Ägglossning (ovulation)

Ägglossning eller som den även kallas ovulation är en naturlig process som pågår i kroppen under den fertila delen av livet efter puberteten. Det flesta kvinnor har en relativt god kunskap om mencykeln och ägglossning, men det är en intrikat process som det sällan skadar att veta mer om.

Kort sammanfattning av ägglossning
Ägglossningen kan kort förklaras som en process som inträffar en gång under menscykeln. Den startas av att hormonförändringar får ett ägg att lossna från äggstockarna. Ägget lossnar under normala omständigheter mellan 12 till 16 dagar innan nästa menstruation börjar. Detta innebär att i många fall inträffar ägglossningen mitt i mellan menstruationerna. Just i samband med ägglossning är chanserna till fertilitet som störst. Olika mediciner, tex p-piller och mediciner mot klimakteribesvär påverkar just äglossningens funktion i olika riktning.

Processen börjar under den första delen av menstruationscykeln. Ett av äggen förbereds att lossas från äggstocken. När ägglossningen börjar närma sig utsöndrar kroppen ökade mängder av könshormonet östrogen. Hormonet får livmoderns slemhinna att bli tjockare för att skapa en mer gynnsam miljö för spermierna. En höjd dos av östrogen utlöser en en ökning av ett annat hormon som kallas för luteiniserade hormon som förkortas LH.

Ökning av LH påbörjar processen som lossar ägget. I normala fall lossnar ägget mellan 24 och 36 timmar eller mellan ett till tre dygn efter höjningen av luteiniserade hormon. Efter att ägget har lossnat är det befruktningsbart i upp till ett dygn efter. Om det inte befruktas inom perioden det är fruktbart stöts livmoderns slemhinna bort och mensen inträffar.

Det finns fler variabler som påverkar chansen att ägget befruktas. Även om perioden som ägget kan befruktas bara är ett dygn kan spermier vara aktiva i upp till fem dagar. Det är därför möjligt att ett ägg kan befruktas av ett samlag upp till fem dagar innan ägget har lossnat.
Ökning av LH-hormon är tack vare att det är ett tecken på när ägglossning inträffar och en bra indikator på hög fertilitet.

Kvinnans reproduktionssystem med äggstockar
Kvinnans reproduktionssystem med äggstockar

Signaler från kroppen
Det sker förändringar i kroppen som kan fungera som tecken på att ägglossning närmar sig eller har inträffat:

  • Det sker normalt ändringar i kroppstemperatur i samband med ägglossning. När ägget lossas sänks den en aning. Precis efter höjs den och blir högre än normalt. Temperaturen håller sig högre än normalt ett par dagar
  • Många kvinnor upplever en större sexlust på dagarna närmast ägglossning
  • En viss smärta i samband med ägglossning är vanligt förekommande

Livmoderhalsen producerar sekret eller slem, i samband med ägglossning förändras sekretet. Det finns fyra typer som produceras under olika delar av en kvinnas cykel. För att undersöka vilken typ av sekret som finns i slidan är ett lätt sätt att föra in ett eller två fingrar en bit in i slidan. Ta ut fingrarna och titta på hur sekretet ser ut. O

Två av de fyra sorterna sekret utsöndras i samband med ovulation och är tecken på den fertila delen av cykeln:

  1. Sekretet liknar en genomskinlig, gulvit vätska som är lite hal är det ett tecken på att ägglossning kommer att hända snart eller kommer snart. Vätskan ska även vara aningen seg och elastisk. När denna typ av sekret utsöndras från livmodern är det en indikator på att den mest fertila perioden
  2. En annan typ av sekret är en tunn vattning vätska. Den är klar och påminner om vatten. Den ska droppa från fingrarna vid en undersökning. Sekret av denna typ är även det ett tecken på att du befinner dig i en fertil period

Potentiella besvär
Ägglossning kan föra med sig besvär och komplikationer. Det kan mest välkända av dem är smärta samt utebliven ägglossning.

Smärta
Det är relativt vanligt att kvinnor känner smärta i samband med ägglossning. Ungefär en av fem känner någon slag känning när ägglossningen inträffar. Känningarna kan variera mycket mellan olika individer. Det kan röra sig om från allt från knappt kännbara sensationer till kortvariga smärtor.

Det finns en betydande variation hur länge smärtorna håller i sig, det kan röra sig om allt från några minuter till flera dagar. Smärtorna uppträder ofta i den nedre delen av magen och bäcken, men kan även kännas i nedre delen av ryggen. Smärta i samband med ägglossning kallas även för ägglossningsmärta samt det aningen mer exotiska namnet mittelschmerz. De brukar uppträda någon gång i mitten av en kvinnas menstruationscykel.

Störd ovulation
Ägglossningen kan även störas av eller utebli. Besvär som ger problem med ägglossning brukar sorteras in i kategorien menstruationsrubbningar. Det finns två huvudsakliga typer av rubbningar i ägglossningen

Den första typen kallas för oligoovulation och betyder oregelbunden eller sällan förekommande ägglossning. En vanlig definition på detta tillstånd är att menstruationscykeln är längre än 36 dagar eller att det är färre än 8 cykler per år.

Den andra typen av rubbning är att ägglossning uteblir. Denna rubbning kallas anovulation. Åkomman visar sig ofta genom oförutsägbara menstruationscykler som kan variera när de börjar och hur länge de varar samt hur stora blödningarna är. Vidare kan blödningar utebli eller de kan vara ovanligt rikliga.

Kroppen utsöndrar vätskor
I samband med ägglossning kan man få bruna flytningar vilket kan se aningen otäckt ut. Det är relativt vanligt att det utsöndras en klar vätska från underlivet i samband med ägglossning.

När vätskan blir brun beror det på att det har skett en liten blödning som färgar den brun. Detta händer då och då och är inte något farligt. Det ska inte hända regelbundet, ifall det händer varje månad bör man kontakta läkare.