Ägglossningstest

Ägglossninstest mäter halten av ett hormon som kallas luteiniserande hormon eller LH i urinen. Testet ger utslag på ökade nivåer av LH. Luteiniserande hormon är ett hormon som sätter igång lossning av ägget. Halterna ökar mellan två till fem gånger de normala nivåerna ungefär 24-36 timmar före ägglossning. En mätning av halterna av hormonet indikerar att ägglossning kommer att inträffa inom ett till tre dygn, och det är den mest fertila perioden av en kvinnas cykel.

Hur används ett test?
Testen är enkla att använda och visar resultatet tydligt. De fungerar på ett liknande sätt som graviditetstest för hemmabruk. Teststickan hålls i en stråle urin och resultat av mätningen visas i ett litet fönster på stickan.För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt är det viktigt att följa instruktionerna på förpackningen noga.

Ett par generella rekommendationer är att de bästa resultaten kommer från mätningar som utförs mitt på dagen eller eftermiddagar. Det kan variera hur länge höjningen av LH varar mellan olika kvinnor. För ett så säkert resultat som möjligt är det ett bra ide att mäta två gånger om dagen med ett par timmars mellanrum för att inte missa höjningen. Vidare är det viktigt att man inte kissar på minst fyra timmar innan testet för att se till att det finns tillräcklig koncentration av LH. Tester bör utföras samma tidpunkt på dygnet varje dag om det är praktiskt möjligt.

Det kan finnas skillnader när det gäller vilken dag på menstruationscykeln det är dags att börja mäta, men det finns ungefärliga rekommendationer. Vilken dag man ska börja mäta beror på hur lång menstruationscykeln är. Den varierar normalt i längd mellan 23 till 35 dagar. Ägglossning inträffar normalt mellan 12 eller 16 dagar före nästa menstruation och det är en god ide att börja att testa ett par dagar innan. En tabell nedan illustrerar vilken dag i cykeln man ska börja testa.

Antal dagar i cykeln 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Dag att börja mäta 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23