Kalender

Det finns många bra skäl att hålla koll på när ägglossningen. För de kanske flesta rör det sig om att veta när det är störst chans att bli gravid. För andra kan det röra sig om att undvika graviditet och veta vilka dagar i månaden det är extra viktigt med skydd. Det finns flera sätt att a att hålla koll på när ägglossning inträffar.

Ett av okomplicerat sätt är att räkna ut ägglossning är med hjälp av en kalender. Det är ett bra och lättanvänd metod sätt om menstruationscyklerna regelbundna och inte varierar för mycket. Att räkna när ägglossning sker med hjälp av en kalender är ganska enkelt. Ett par saker man bör tänka på när man använder sig av kalendermetoden är att det kan finnas naturliga variationer och för att vara helt säker är det bra att komplettera med andra metoder som ägglossningstest.

Kalendermetoden
För att använda kalendermetoden behöver du först veta hur lång din menstruationscykel är. En cykels längd kan variera, men är vanligtvis mellan 23 till 35 dagar lång. Den kan vara kortare eller längre. Om längden på perioden är känd är det lätt att räkna ut resten. Ägglossning brukar inträffa mellan 12 till 16 dagar innan nästa mens. Räkna för 16 dagar bakåt från dagen för nästa förväntade menstruation. Detta ger dig den dag i cyklen som ägglossning tidigast bör ske. För att få det senaste dagen ägglossning troligtvis kommer att ske ska man räkna 12 dagar bakåt från den förväntade dagen för nästa mens. När man använder sig av kalendermetoden bör man tänka på att det är inte helt ovanligt att ägglossning eller menstruation sker en dag senare eller tidigare.

Hur man gör i praktiken
Ett par praktiska exempel:

För att räkna ut när ägglossning bör sker i en menstruationscykel på 28 dagar tar man först 28 minus 16 som är 12 och 28 minus 12 som är 16. Detta betyder att ägglossning troligtvis kommer att ske mellan dag 12 till 16 i menstruationscykeln.

Om cykeln är 24 dagar lång använder man sig av samma regler. Först tar man 24 minus 16 som är 8 och 24 minus 12 som är 12. Ägglossning kommer förmodligen att inträffa mellan dag 8 och 12 i cykeln.

En menstruationscykel som sträcker sig över 35 dagar beräknas på samma sätt som tidigare exempel. 35 minus 16 är 19 och 35 minus 12 är 23, detta innebär att ägglossningen antagligen att inträffa mellan dag 19 och 23 i cykeln.

Nu när man vet hur lång cykeln är och när ägglossning troligtvis kommer är det enkelt att göra resten. Ta fram en kalender och markera datumet när den senaste mensen började. Uträkningen av mellan vilka dagar i cykeln ägglossning troligtvis kommer ske behövs nu. Från datumet när den sista mensen började ska man räkna framåt i kalendern. Börja med den lägsta siffran som uträkningen av ägglossningen har gett, räkna framåt det antal dagar som siffran anger och markera dagen i kalendern. Räkna sedan fram det antal dagar i kalendern som den högsta siffran anger och markera datumet i kalendern.

Ett exempel: Om den sista mensen började den första september och menstruationscykeln är 28 dagar lång räknar först fram 12 dagar från den första september och markerar datumet. Sedan räknar man fram 16 dagar från den första september och markerar det. Detta kommer ge en kalender som visar att ägglossning troligtvis kommer att ske mellan den 13 september och den 17 september.

Ett sätt att markera en kalender efter du har räknat ut ägglossning
Ett sätt att markera en kalender efter du har räknat ut ägglossning